Warsztaty podróżnicze

Z Wiatrakiem przez świat to warsztaty podróżniczo-artystyczne, łączące między innymi elementy: kulturoznawstwa, etnografii, religioznawstwa, geografii, filozofii, sztuki i edukacji globalnej, podczas których nie tylko zarażamy pasją podróżowania i odkrywania różnorodności oraz złożoności świata,  ale także łamiemy istniejące stereotypy i wskazujemy na sieci powiązań, łączących ludzi i miejsca w globalnej wiosce.
Podczas zajęć dzieci odkrywają nieznane lądy, oswajają inne kultury, przyglądają się temu, jak żyją ludzie w różnych miejscach globu oraz poznają ich sposoby myślenia, wierzenia i zwyczaje, a także zachwycają się pięknem przyrody i wspaniale się bawią.
Warsztaty podróżnicze wzbogacone są o interaktywny pokaz multimedialny, opowieści, rekwizyty i zabawy z różnych części świata oraz muzykę etniczną. Dzieci wykonują także prace plastyczne inspirowane konkretnymi tematami zajęć.

Tematy poświęcone wybranym krajom świata:
Polska w kalejdoskopie
Na herbatce u królowej
Lot balonem nad Balatonem
Na tropie Drakuli

W kraju wiatraków z Wiatrakiem
Bałkański kolaż
Na tureckim bazarze          

Na dywanie po Iranie
Wyprawa na Dach Świata
Z Sindbadem Żeglarzem przez Oman
Maroko
Australia w torbie
Koraliki z Afryki      

Tematy przekrojowe:
Sztuka świata
Religie świata
Karnawały świata
Dzieci świata
Bajki świata
Lalki świata
Książki świata
Przyprawy świata
Herbaty świata
Muzyka świata
Budowle świata

Pozostałe:
ABC podróży rowerowej
Chińskie wynalazki - sztuka wytwarzania papieru


Warsztaty mają na celu:
• rozbudzanie ciekawości świata i inspirowanie do poznawania jego różnorodności kulturowej, religijnej, społecznej i przyrodniczej
• kształtowanie empatii i otwartej oraz pełnej szacunku postawy wobec innych kultur, religii i sposobów myślenia
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i środowisko naturalne
• zaszczepienie idei zrównoważonego rozwoju
• inspirowanie do krytycznego i kreatywnego myślenia
• łączenie wymiaru poznawczego z dobrą zabawą

Czas trwania warsztatów: 90-120 min.
Sugerowany wiek: od 8 lat