Warsztaty przyrodnicze

Planeta Ziemia łączy elementy kilku dyscyplin nauki. Są to zajęcia z pogranicza szeroko rozumianej przyrody i ekologii, a także etyki oraz sztuki. Inspiracją dla licznych zabaw, eksperymentów i doświadczeń, w których dzieci biorą udział, jest natura. Mali przyrodnicy za pomocą „szkiełka i oka” odkrywają fascynujący świat roślin i zwierząt, dzięki czemu lepiej rozumieją powiązania pomiędzy człowiekiem i naturą.
Każde spotkanie poświęcone jest konkretnemu tematowi.
Dobór treści, materiałów i metod dydaktycznych oraz poziom rozumienia dostosowujemy zawsze do wieku uczestników.


Przykładowe tematy:
Plastik, papier, szkło – zbudujmy z tego ZOO
Żywioły: ziemia, woda, ogień, powietrze
Pogodowe show
Jak psują się zęby?
Ptasi koncert
Ptasia stołówka
Na tropach zwierząt
Zakręcone DNA

Warsztaty mają na celu:
• wzbudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi i integracja wiedzy w tym zakresie oraz możliwość zastosowania jej w życiu codziennym
• kształtowanie pełnej szacunku postawy wobec świata przyrody i odpowiedzialności za niego
• rozwijanie świadomości ekologicznej
• zaszczepienie idei zrównoważonego rozwoju
• kształtowanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń
• rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w zespole
• rozwijanie sprawności manualnej
• łączenie wymiaru poznawczego z dobrą zabawą

Czas trwania warsztatów: 45-60 min.
Sugerowany wiek: od 4 lat