Filozofia

Ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy!

Naczelną ideą, która nam przyświeca jest podtrzymywanie i pobudzanie naturalnej ciekawości poznawczej małych ludzi oraz wspieranie i rozwijanie ich indywidualnych uzdolnień i predyspozycji, które w nich drzemią.
W związku z tym, że każde dziecko jest wyjątkowe, ma inne zainteresowania, szczególne uzdolnienia i potrzeby, w oparciu o nasze kompetencje merytoryczne i doświadczanie pedagogiczno-dydaktyczne, opracowaliśmy szeroki wachlarz interdyscyplinarnych zajęć edukacyjnych, tak aby każde mogło wybrać coś interesującego dla siebie i czerpać radość z zabawy połączonej z nauką.

 

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. (Konfucjusz)

Do procesu edukacji podchodzimy holistycznie. Koncentrujemy się zarówno na rozwoju intelektualnym, jak również fizycznym, emocjonalnym i społecznym małych ludzi. Dbamy też o wymiar etyczny i estetyczny. Stwarzamy dzieciom warunki do odkrywania nieznanych przestrzeni w sobie i wokół siebie. Kierując się konfucjańską zasadą stawiamy przede wszystkim na aktywne uczenie się poprzez odkrywanie, doświadczanie i tworzenie, nie zapominając przy tym o wspaniałej zabawie.
Wszystkie oferowane przez nas warsztaty odbywają się w małych grupach, co zapewnia aktywne uczestnictwo w nich każdego dziecka, a także umożliwia indywidualne podejście do niego. Ponadto wykorzystujemy różnorakie i odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne, od nowoczesnych środków multimedialnych i sprzętu laboratoryjnego, przez rekwizyty i zdjęcia z różnych stron świata, aż po akwaria z rybami, które wspomagają proces uczenia się
Nasze konstruktywne warsztaty rozwijają między innymi umiejętności twórczego i krytycznego myślenia, komunikacji oraz pracy w grupie, a także kształtują otwartą i pełną szacunku postawę wobec różnorodności świata. Ponadto wszystkie warsztaty łączą w sobie elementy różnych dziedzin nauki i odwołują się do dziecięcych doświadczeń życiowych, co sprzyja integracji ich wiedzy o otaczającym świecie i wspomaga jego pogłębione rozumienie oraz lepsze w nim funkcjonowanie.

 

Dzieci są skrzydłami człowieka. (przysłowie arabskie)

Mali ludzie, oprócz tego, że są dla nas wartościowymi partnerami dialogu, stanowią też dla nas wielką inspirację… Odkrywanie świata z dziećmi fascynuje nas. Jest pełne niespodzianek, szalonych pomysłów i ciekawych przygód.
Niezwykle cenna jest dla nas również wymiana spostrzeżeń i doświadczeń z rodzicami/opiekunami, do której serdecznie zachęcamy i za którą dziękujemy!